Muzyka jest propozycją - Teresa Księska-Falger | TTT 004

Okładka odcinka

Słuchaj na:

Z profesor Teresą Księską-Falger - pianistką, nauczycielką i propagatorką muzyki - rozmawiamy między innymi o miejscu piękna, dobra i prawdy w muzyce, o tym gdzie rodzi się sztuka oraz do czego są nam potrzebni artyści kreatywni.

O muzyce profesora Andrzeja Nikodemowicza, niezwykłości jego osobowości, o świadomości podążania własną drogą i nowym języku sztuki dźwięku. Jak ważna jest bliskość rodziców dla dzieci zmagających się z trudnościami i jak rodzice mogą zauważyć i wspierać talenty swoich dzieci?

Jaka jest rola odtwórcy i na czym polega trudność odczytania nie tylko dzieła, ale przede wszystkim intencji kompozytora. O łamaniu zasad i o wymiarze duchowym w sztuce, a także o zapisie przeżyć, marzeń, myśli i doświadczeń człowieka w muzyce.

Jaka jest natura kreatywności kompozytora - jego odwaga i wewnętrzną siła.

Jak wpływa muzyka na kreatywność człowieka i w jaki sposób zmienia jego świat? Dlaczego gra na instrumencie rozwija zdolności umysłowe, wzbogaca możliwości sprawcze człowieka, uwrażliwia, rozwija pamięć i wywołuje stan pogłębionej koncentracji? Czy rodzaj słuchanej muzyki wpływa naszą na osobowość i czego od muzyków mogą nauczyć się inni twórcy? Czym kreatywność muzyczna różni się od innych dziedzin i jak ważne jest nastawienie na to, co robimy?

Co jest genialnego w muzyce Chopina, jak zmienia się stosunek pianistów do materiału źródłowego, czym jest Duch Polski i na czym polega fenomen wyjątkowej nań wrażliwości u muzyków z Azji? Dlaczego ta muzyka się nie zestarzała i inspiruje do dzisiaj? Jak to jest z recepcją muzyki klasycznej i dlaczego ludzie szukający piękna wcześniej czy później trafią do filharmonii? Jak ogromna jest moc sprawcza muzyki klasycznej i o odświętności udziału w koncertach na żywo.


Jaką cenę płacą Ci, którzy zmieniają swoje czasy dzięki sile talentu? O tym, jak Carmen poniosła klęskę powodując przedwczesną śmierć Bizeta. O tym dlaczego orkiestry odmawiały wykonywania dzieł Pendereckiego, dlaczego musimy mieć wiarę w swoje dzieło i jaką rolę odgrywa czas w pracy nad dziełem? Jakiej sprawie służy artysta, co ma z tego dla siebie i dla jakich chwil warto żyć?


Film “Andrzej Nikodemowicz - muzyka. Od Lwowa do Lublina” zrealizowany przez TVP Lublin


Facebook: Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Lublinie

Harmonie Starego Miasta

XII Międzynarodowy Festiwal - Nikodemowicz - Czas i Dźwięk


Dołącz do grupy społeczności TTT na Facebooku


Muzyka pochodzi z płyty:

WIENIAWSKI, NIKODEMOWICZ - UTWORY NA SKRZYPCE I FORTEPIAN w wykonaniu Dominiki Falger (skrzypce) i Gajusza Kęski (Fortepian)

Henryk Wieniawski - Kujawiak a-moll, Obertas G-dur oraz Pieśń polska g-moll

dzięki uprzejmości i za zgodą firmy DUX RECORDING PRODUCERS


Nagranie zrealizowano przy wsparciu: Pracownie “Miniatura” Dom Kultury “3D-trzy przestrzenie kultury”

Facebook: Pracownie Miniatura