Ograniczeniem jest wyobraźnia - Zbigniew Pater | TTT 020

Okładka odcinka

Słuchaj na:

Ze Zbigniewem Paterem - inżynierem, wynalazcą, profesorem nauk technicznych i Rektorem Politechniki Lubelskiej - rozmawiamy o wynalazczości, patentach, a także o pomysłach pozornie bezużytecznych i co może z nich wyniknąć w przyszłości. Jakie pytania zadaje wynalazca - w jaki sposób zarządza pomysłami na wynalazki i patenty, a także o satysfakcji z ich wdrożenia w przemyśle.

Jak wygląda kreatywność u inżyniera, a także o roli wyobraźni i o redukowaniu ryzyka błędu. Co naukowiec i artysta mają ze sobą wspólnego oraz o komercjalizacji kreatywności i innowacyjnych pomysłów. Jak wygląda proces patentowania wynalazków i jaka jest rola rzecznika patentowego? Dlaczego Politechnika Lubelska to dobre miejsce dla twórców, o sukcesach PL na polu ewaluacji dyscyplin i pracowników, a także o zasadach, jakie stworzono na PL, aby umożliwić ludziom tworzenie.

W jaki sposób Politechnika Lubelska uczy twórczego myślenia? Po co inżynierowi potrzebna jest wiedza humanistyczna? Jak pogodzić szerokie horyzonty i potrzebę kształcenia interdyscyplinarnego z koniecznością specjalizacji? Jakich studentów chciałaby przyjmować PL i w jaki sposób weryfikuje ich twórcze zdolności? A na koniec o 70-letniej historii Politechniki Lubelskiej i jej ambitnych planach rozwoju na najbliższą przyszłość.


Profesor Zbigniew Pater zaprasza na Politechnikę:

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater

Aktualności PL

Punkt informacji patentowej

Baza Publikacji Pracowników PL

70-lecie Uczelni

IT Tower


Dołącz do grupy społeczności TTT na Facebooku

Muzyka: Golden Sunrise, I Am Your Clothes, Josh Woodward